Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Stina - Söndag 14 juli 22:55

Kristen sång - ”Endast ärliga personer har en mänsklig likhet” Guds ord får mig att födas på nytt
I
En gång strävade jag efter rikedom och berömmelse.
Mina principer kastades bort.
Jag försörjde mig på att ljuga.
Mitt samvete var borta,
utan tanke på moral.
Integritet, värdighet,
allt sådant betydde ingenting för mig.
Jag levde för att släcka mina ständigt växande
världsliga passioner: girighet och begär,
och vältrade mig i syndens träsk
med ett tungt och oroligt hjärta.
Jag kunde inte undfly detta oändliga mörker.
Jordiska rikedomar, kortlivade nöjen
kunde inte dölja tomrummet inombords.
Säg mig, varför det är så svårt
att ha integritet i sitt liv?
Vad är det här för slags värld
där människan är så slug?
Säg mig, vem kan rädda mig.
II
Jag hörde Guds röst,
och jag vände tillbaka inför honom.
Sanningen som Gud utfärdar
renar mitt fördärv.
Guds dömande och tuktande ord
är mina ledsagare i livet.
Att acceptera Guds granskning
ger frid i mitt hjärta.
Inget mer fusk eller bedrägeri nu
och jag lever i ljuset.
Ärlig, med ett öppet hjärta
så lever jag ut mänsklig likhet till sist.
Jag har nytta av att läsa hans ord,
att läsa Guds ord varje dag.
Jag förstår så många sanningar
och har regler för mänskligt beteende.
Jag har genomgått prövningar, jag har sett hans ansikte.
I hans ord har jag vunnit nytt liv,
så att jag kan vara en ärlig person.
Jag hörde Guds röst,
och jag vände tillbaka inför honom.
Sanningen som Gud utfärdar
renar mitt fördärv.
Guds dömande och tuktande ord
är mina ledsagare i livet.
Att acceptera Guds granskning
ger frid i mitt hjärta.
Inget mer fusk eller bedrägeri nu
och jag lever i ljuset.
Ärlig, med ett öppet hjärta
så lever jag ut mänsklig likhet till sist.
Jag är för alltid tacksam
för Guds kärlek och Guds frälsning!
Jag är för alltid tacksam
mot Allsmäktige Gud!
från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

 

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.


Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

 

ANNONS
Av Stina - Fredag 12 juli 16:01

Lovsång - ”Kristi rike är ett varmt hem” Att leva i Guds kärlek gör oss så lyckliga
I
Kristi rike är mitt varma hem, det tillhör hela Guds folk.
Kristus vandrar och talar i kyrkan och lever tillsammans med Guds folk.
Guds ords dom och tuktan är här, liksom den Helige Andes verk.
Guds ord vattnar, föder och vägleder oss, och våra liv växer.
Detta är riket som styrs av Kristus, det är en rättvis och rättrådig värld.
II
Kristi rike är mitt varma hem, det är så kärt för Guds folk.
Guds ord råder i kyrkan, vi handlar efter sanningen och upphöjer Kristus i våra hjärtan.
Det finns inga inre strider eller intriger,
det finns inget behov av att försvara eller frukta.
Kristus är viloplatsen för människans själ,
jag behöver inte längre vandra omkring.
Detta är Guds rike som människor längtar efter,
det är mänsklighetens fridfulla hem.
III
Kristi rike är mitt varma hem, hela Guds folk uppskattar det.
Här upplever jag Guds dom och prövningar,
och mitt fördärvade sinnelag renas och förändras.
Mitt jubel och skratt, berättelsen om min tillväxt finns här,
mina lugna ord till Gud finns också här.
Mina oförglömliga minnen finns här,
en förteckning över det pris som Gud betalar.
Allting här berör mig, ord kan inte uttrycka den uppriktiga fromhet som finns här.
Kristus av de sista dagarna, min älskade, så ljuvlig,
du har gett mig detta varma hem.
från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”


Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

ANNONS
Av Stina - Torsdag 11 juli 23:19

Kristen lovsång - barndans "De som uppriktigt älskar Gud är alla ärliga människor"
I
Rena och ärliga som ett oskyldigt barn,
ljusa och fulla av ungdomlig vitalitet,
är de som änglar som kommer till världen.
Utan svek, endast med öppna hjärtan,
är de värdiga.
De ger sina hjärtan till Gud och vinner hans förtroende.
De är de ärliga människor som Gud älskar.
Då vi låter Guds ord vägleda oss varje dag
är vi välsignade och den Helige Ande ledsagar oss.
Vi accepterar Guds granskning och lever inför honom.
Att i sanning älska Gud är att vara glädjefylld.
Kristi rike är himlen för ärliga människor.
Och det är deras vackra hem.
II
De som älskar sanningen har alla ärliga hjärtan.
Vi gläder oss åt att praktisera sanningen.
Genom att lyda Gud får vi ro i våra hjärtan.
Vi fruktar Gud och undviker det onda, lever av Guds ord.
Genom att leva i Guds ord har vi blivit befriade.
Att älska Gud är att vara fullständigt lycklig.
Då vi låter Guds ord vägleda oss varje dag
är vi välsignade och den Helige Ande ledsagar oss.
Vi accepterar Guds granskning och lever inför honom.
Att i sanning älska Gud är att vara glädjefylld.
Kristi rike är himlen för ärliga människor.
Och det är deras vackra hem.
III
Att älska Gud ger lugn och glädje.
Vi lever bekymmersfritt när vi agerar utifrån Guds ord.
Endast Gud och sanningen finns i våra hjärtan.
Guds ord har blivit hela vårt liv.
Då vi låter Guds ord vägleda oss varje dag
är vi välsignade och den Helige Ande ledsagar oss.
Vi accepterar Guds granskning och lever inför honom.
Att i sanning älska Gud är att vara glädjefylld.
Kristi rike är himlen för ärliga människor.
Och det är deras vackra hem.
från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”


Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

 

Av Stina - Tisdag 9 juli 14:39

Lovsång - Herren Jesus har återvänt bland människor "Människosonen har trätt fram" barndans
Från världen i öst (öst… öst…)
utgår en ljusstråle (ljus… ljus…)
som lyser upp hela vägen till väst.
Människosonen har stigit ner till jorden.
I
Frälsaren har återvänt, han är Allsmäktige Gud.
Han har gett uttryck för sanningen och inlett en ny tidsålder.
Människosonen har trätt fram. (Är det så?)
Gud har kommit. (Åh!)
Till mänskligheten för han med sig vägen till evigt liv (vägen till evigt liv).
En ny himmel, en ny jord, en ny tidsålder,
en ny mänsklighet, en ny väg, ett nytt liv.
Det nya Jerusalem har stigit ner till jorden.
II
Vi har återvänt till Guds familj och vi lever ett kyrkligt liv,
äter och dricker Guds ord varje dag, växer upp i hans kärlek.
Kom och sjung! (Javisst!)
Jag ska dansa! (Dansa!)
Vårt liv är riktigt lyckligt (riktigt lyckligt).
Vi är i Guds sällskap (Vi njuter verkligen av det.)
Vi har Guds välsignelser. (Vi är så lyckliga.)
Kristi rike är ett varmt hem.
Allsmäktige Gud, Kristus av de sista dagarna, vår bedårande, vår älskade.
Varje replik han yttrar är sanningen som ger oss vatten.
Han lär oss hur vi ska uppföra oss, hur vi är ärliga.
Vi lever mitt bland Guds välsignelser och älskar Gud av hela vårt hjärta.
III
Domen i Guds ord erövrar alla människors hjärtan.
Guds folk är renade och bär vittnesbörd om honom.
Må vi vara enade (fullfölja vår plikt),
återgälda Guds kärlek (vittna om Gud),
sprida evangeliet om Guds rike (evangeliet om Guds rike).
Guds ord överförs i hela världen.
Guds heliga namn prisas av alla.
Kristi rike är förverkligat på jorden.
Må vi vara enade (fullfölja vår plikt),
återgälda Guds kärlek (vittna om Gud),
sprida evangeliet om Guds rike (evangeliet om Guds rike).
Guds ord överförs i hela världen.
Guds heliga namn prisas av alla.
Kristi rike är förverkligat på jorden.
Kristi rike är förverkligat på jorden.
från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Av Stina - Måndag 8 juli 23:20

Lovsång - "Guds stora verk har fullbordats" All ära till Gud


Vi som följer Kristus av de sista dagarna vittnar inför hela universum:
Guds stora verk har fullbordats.


I
Allsmäktige Gud har trätt fram i köttet och uttryckt sanningar för att frälsa mänskligheten.
Vi har hört brudgummens röst, vi har blivit upplyfta inför Gud.
Vi har slutligen deltagit i Lammets fest och trätt in i rikets träning.
Domen har inletts med Guds hus, hans sinnelag har uppenbarats helt.
Sanningen i Guds ord erövrar oss, vi faller ner inför Gud och tillber honom.
Våra hjärtan och sinnen har blottlagts helt av Guds ord.
När vi genomgår Guds prövningar och förfining renas våra fördärvade sinnelag.
Genom Guds dom ser vi hans rättfärdighet och helighet.
Guds folk är lydiga mot honom och trogna Gud intill döden.
Gud har besegrat Satan helt och fullkomnat en grupp segrare.
Vi som följer Kristus av de sista dagarna vittnar inför hela universum:
Guds stora verk har fullbordats, han har vunnit fullständig härlighet.
II
Allsmäktige Gud har framställt domen av de sista dagarna och introducerat Rikets Tidsålder.
Alla samfund har panik, alla människor måste söka den sanna vägen.
De kloka jungfrurna hör Guds röst och blir upplyfta inför Gud före katastrofen.
Alla som vägrar acceptera Kristus av de sista dagarna kommer att sjunka ner i katastrofen.
Gud är allsmäktig och vis i sitt verk, han sorterar alla människor efter deras slag.
Alla nationer och folk kommer till ljuset och underkastar sig inför Guds tron.
Utsikterna för riket är oändligt ljusa och uppvisar en glödande scen.
Katastrofen kommer att utplåna den ondskefulla mänskligheten
och uppenbara Guds rättfärdighet och majestät.
Alla Guds ord fullbordas, Guds ord kommer att fullborda alla ting.
Kristi rike har trätt fram på jorden, Gud lever vid sidan av sitt folk.
Vi som följer Kristus av de sista dagarna vittnar inför hela universum:
Guds stora verk har fullbordats, han har vunnit fullständig härlighet.
Vi som följer Kristus av de sista dagarna vittnar inför hela universum:
Guds stora verk har fullbordats, han har vunnit fullständig härlighet.
Han har vunnit fullständig härlighet.
från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”


Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Av Stina - Lördag 6 juli 11:17

Lovsångsdans - "Lovprisning för nytt liv i riket" Guds folk dansar och sjunger för att lovprisa GudI
Vi har hört Guds röst och återvänt till hans hus.
Vi äter och dricker Guds ord vid sammankomster; vi deltar i festmåltiden.
Vi tar avsked av våra sorger och trassel; vi lever ett nytt liv.
Guds ord är med oss varje dag; vi njuter så av dem.
Genom att öppna våra hjärtan i gemenskap kring sanningen livas de verkligen upp
Vi reflekterar, begrundar Guds ord; den Helige Ande upplyser oss.
Vi är fria från våra hinder och fördomar; vi lever i Guds kärlek.
Vi förstår sanningen och blir befriade; våra hjärtan är ljuva som honung.
Vi älskar varandra; det finns inga avstånd mellan oss.
Vi förstår Guds hjärta; vi är inte längre negativa.
Genom att leva i Guds ord ser vi hans ljuvlighet.
Vi har slagit in på ljusets väg i livet; det beror helt på Guds vägledning.
Högt sjunger vi våra lovsånger till Gud; vi dansar och dansar.
Vi lovprisar vårt nya liv i riket; våra hjärtan är fyllda av glädje.
Det är Gud som har frälst oss; vi har blivit Guds folk.
Att upphöjas inför Guds tron är en glädje utan like.
II
Guds ord är så dyrbara; de är helt och hållet sanningen.
När vi accepterar Guds ords dom avslöjas vårt fördärv tillfullo.
Med ett arrogant sinnelag saknar vi verkligen förnuft.
Guds ord beskär och åtgärdar oss; vi har lärt känna oss själva.
Vi reflekterar över och förstår oss själva; vi känner verklig ånger.
Genom dom och tuktan renas vi från vårt fördärv.
Vi kastar av oss vårt fördärvade sinnelag; vi blir nya människor.
Vi kan utföra våra plikter på ett godtagbart sätt för att återgälda Guds kärlek.
Vi gör alla vår del; vi är hängivna Gud.
Vi står fasta i vårt vittnesbörd för att uppfylla Guds vilja.
Vi utstrålar var och en vårt eget ljus, vår egen gnista, då vi förkunnar och vittnar om Gud.
Ren och uppriktig kärlek till Gud är lycklig och ljuv.
Högt sjunger vi våra lovsånger till Gud; vi dansar och dansar.
Vi lovprisar vårt nya liv i riket; våra hjärtan är fyllda av glädje.
Det är Gud som har frälst oss; vi har blivit Guds folk.
Att upphöjas inför Guds tron är en glädje utan like.
III
Vi förenar våra hjärtan och händer för att vittna om Gud.
Vi sprider evangeliet om riket och är aldrig rädda för umbäranden eller trötthet.
Genom vedermödor och prövningar ber vi till och förlitar oss på Gud.
Vägen är ojämn och oländig, men Gud öppnar upp en stig.
Genom att förstå Guds ords sanning får våra hjärtan styrka.
Guds ord uppmuntrar oss; vi rycker ständigt framåt.
Sida vid sida, hand i hand, vittnar vi om Gud; vi ger oss själva till honom med kropp och sinne.
Hur stort vårt lidande än må vara, är vi mer än villiga.
Vägledda av Guds ord triumferar vi över Satan.
Vi älskar verkligen Gud; vi kommer aldrig att ångra det.
Vi har övergett den stora röda draken helt; vi är segrande soldater.
Vi vittnar om Gud på vår kärleksväg; vi ska aldrig retirera.
Högt sjunger vi våra lovsånger till Gud; vi dansar och dansar.
Högt sjunger vi våra lovsånger till Gud; vi dansar och dansar.
Vi lovprisar vårt nya liv i riket; våra hjärtan är fyllda av glädje.
Det är Gud som har frälst oss; vi har blivit Guds folk.
Att upphöjas inför Guds tron är en glädje utan like.
Högt sjunger vi våra lovsånger till Gud; vi dansar och dansar.
Vi lovprisar vårt nya liv i riket; våra hjärtan är fyllda av glädje.
Vi lovprisar vårt nya liv i riket; våra hjärtan är fyllda av glädje.
Det är Gud som har frälst oss; vi har blivit Guds folk.
Att upphöjas inför Guds tron är en glädje utan like.
från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”


Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Av Stina - Fredag 28 juni 23:52


Lovsångsdans - "Kristi rike blir verkligt bland människorna" Gud har framträtt i KinaI
Allsmäktige inkarnerade Gud
träder fram de sista dagarna i östern
precis som rättfärdighetens sol går upp;
mänskligheten har sett det sanna ljuset träda fram.
Den rättfärdige och majestätiske, kärleksfulle och barmhärtige Guden
döljer sig ödmjukt bland människor,
utfärdar sanningar, talar och verkar.
Allsmäktige Gud står ansikte mot ansikte med oss.
Den Gud du törstade efter, den Gud jag väntade på,
träder idag fram för oss i praktiken.
Vi sökte sanningen, vi längtade efter rättfärdighet;
sanning och rättfärdighet har kommit bland människorna.
Du älskar Gud, jag älskar Gud;
mänskligheten är uppfylld av förnyat hopp.
Människor lyder, nationer tillber
den praktiske inkarnerade Guden.
II
Allsmäktige Gud uttrycker sanningen och kommer med dom,
och avslöjar Guds rättfärdiga sinnelag.
Genom dom, tuktan och prövningar i form av ord
erövrar och fullkomliggör han en grupp övervinnare.
Guds ord, rasande och majestätiska,
dömer och renar mänsklighetens orättfärdighet,
och förstör mörkrets tidsålder fullkomligt.
Sanning och rättfärdighet råder på jorden.
Den värld som alla jublar för, som alla människor gläds åt.
Guds tabernakel träder fram bland människorna.
Universum sätts i rörelse och nationer tillber,
Guds vilja utförs på jorden.
Den värld som alla jublar för, som alla människor gläds åt.
Guds tabernakel träder fram bland människorna.
Universum sätts i rörelse och nationer tillber,
Guds vilja utförs på jorden.
Kristi rike blir verkligt bland människorna
från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”


Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.


Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Av Stina - Torsdag 27 juni 21:09


Engelsk lovsång - Gud är mitt liv "Hela vägen i ditt sällskap"I
Jag var som en båt på drift ute till havs.
Du valde mig och förde mig till en hamn.
I din familj, värmd av din kärlek har jag nu fullständig ro.
Du välsignar mig och kommer med domens ord.
Ändå lyckas jag inte omhulda din nåd.
Ofta är jag rebellisk och sårar ditt hjärta på något vis.
Men du behandlar mig inte för mina synder utan arbetar på min frälsning.
När jag är fjärran kallar du mig tillbaka från faran.
När jag är rebellisk döljer du ditt ansikte och mörkret omsluter mig.
När jag kommer tillbaka till dig visar du barmhärtighet och ler välkomnande.
När Satan agar mig läker du mina sår och värmer mitt hjärta.
När djävulen skadar mig är du med mig genom prövningen.
Gryningen kommer snart att randas och himlen ska lysa blå som förut,
när du finns där hos mig.
Gryningen kommer snart att randas och himlen ska lysa blå som förut,
när du finns där hos mig.
II
Du är mitt liv, du är min Herre.
Daglig följeslagare, en skugga intill min sida.
Du lär mig hur man är mänsklig och ger mig sanning och liv.
Med dig exploderar mitt liv i all sin prakt.
Utan mitt eget val lyder jag ditt styre,
är en sann skapelse och vänder tillbaka till din sida.
Genom att leva i din närvaro talar jag med dig och hör din röst.
Du kommer inte längre att vänta ensam på avstånd.
I ditt sällskap finns inte längre någon fruktan för stormen.
När natten omsluter mig är jag inte längre ensam.
Med dig vid min sida kan jag möta faror eller svårigheter.
I ditt sällskap kommer resorna inte längre att vara för svåra.
Skumpiga vägar leder genom svårigheter, de bereder plats för en vacker vår.
Gryningen kommer snart att randas och himlen ska lysa blå som förut,
när du finns där hos mig.
I ditt sällskap finns inte längre någon fruktan för stormen.
När natten omsluter mig är jag inte längre ensam.
Med dig vid min sida kan jag möta faror eller svårigheter.
I ditt sällskap kommer resorna inte längre att vara för svåra.
Skumpiga vägar leder genom svårigheter, de bereder plats för en vacker vår.
Gryningen kommer snart att randas och himlen ska lysa blå som förut.
Jag är i ditt sällskap.
från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”


Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2019
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Lyda den Allsmäktige Guds ord med Blogkeen
Följ Lyda den Allsmäktige Guds ord med Bloglovin'

Bible

Bible


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se