Direktlänk till inlägg 5 juni 2019

Ett kort tal om ”tusenårsriket har anlänt”

Av Stina - Onsdag 5 juni 00:14

Hur ser ni på visionen om tusenårsriket? ‌Vissa människor tänker mycket på det, och säger att tusenårsriket kommer att vara i tusen år på jorden, så om de äldre medlemmarna i kyrkan är ogifta, måste de gifta sig? ‌Min familj har inga pengar; ska jag börja tjäna pengar? ‌… Vad är tusenårsriket? Vet ni det? ‌Människor är delvis blinda och går igenom en stor prövning. ‌I själva verket väntar tusenårsriket ännu på sin ”officiella” ankomst. ‌Under det stadium då människor görs fullkomliga, är tusenårsriket enbart ett mikrokosmos; vid tiden för det tusenårsrike som Gud talar om, kommer människan att ha gjorts fullkomlig. ‌Tidigare sades det att människor skulle vara som helgon och stå fasta i sinéernas land. ‌Först när människor har gjorts fullkomliga ‒ när de blir de helgon som omtalas av Gud ‒ kommer tusenårsriket att ha anlänt. ‌När Gud gör människor fullkomliga, renar han dem, och ju renare de blir, desto mer görs de fullkomliga av Gud. ‌När orenheten, upproriskheten, motståndet och det inom dig som hör köttet till drivs ut, när du har blivit renad, då kommer du att vara älskad av Gud (du blir med andra ord ett helgon). När du har gjorts fullkomlig av Gud och blivit ett helgon, befinner du dig i tusenårsriket. ‌Rikets Tidsålder är nu. ‌Under Tusenårsrikets Tidsålder blir människor beroende av Guds ord för att kunna leva, och alla nationer hamnar under Guds namn, och alla läser Guds ord. ‌Vid den tidpunkten kommer vissa att ringa med telefon, vissa att faxa … de kommer att använda alla medel för att få tillgång till Guds ord, och ni kommer också att komma under Guds ord. ‌Allt detta sker efter att människor har gjorts fullkomliga. ‌I dag görs människor fullkomliga, förfinade, upplysta och vägledda genom ord. Detta är Rikets Tidsålder, det är stadiet då människor görs fullkomliga, och det har ingen koppling till Tusenårsrikets Tidsålder. ‌Under Tusenårsrikets Tidsålder har människor redan gjorts fullkomliga och det fördärvade sinnelaget inom dem har då renats. ‌Vid den tiden kommer orden som Gud talar att vägleda människor steg för steg och avslöja Guds verks alla mysterier från tiden för skapelsen till i dag, och hans ord ska berätta om Guds handlingar under varenda tidsålder och varenda dag, hur han vägleder människor inifrån, det verk han utför i den andliga sfären, och hans ord kommer att berätta för dem om den andliga sfärens dynamik. Bara då kommer det verkligen att vara ordets tidsålder; nu är det bara ett mikrokosmos. ‌Om människor inte görs fullkomliga och renas, kommer de inte att ha något sätt att leva tusen år på jorden, och deras kött kommer oundvikligen att förruttna. Om människor är renade på insidan, och de inte längre tillhör Satan och köttet, då kommer de att förbli levande på jorden. ‌I detta stadium är du fortfarande delvist blind och allt ni upplever är att älska Gud och att bära vittnesbörd om honom varje dag ni lever på jorden.

 

”Tusenårsriket har anlänt” är en profetia, det motsvarar en profets förutsägelse, en i vilken Gud profeterar om vad som ska ske i framtiden. ‌De ord som Gud talar i framtiden och de ord som han talar i dag är inte desamma: Framtidens ord kommer att vägleda tidsåldern, medan de ord han talar i dag gör människor fullkomliga, förfinar dem och hanterar dem. ‌Ordets tidsålder i framtiden är annorlunda från ordets tidsålder i dag. ‌I dag är alla ord som Gud talar, oavsett på vilket sätt han talar dem, sammanfattningsvis till för att göra människor fullkomliga, rena det som är smutsigt inom dem, och göra dem heliga och rättfärdiga inför Gud. ‌De ord som sägs i dag och de ord som sägs i framtiden är två skilda saker. ‌Orden som yttras under Rikets Tidsålder är till för att få människor att träda in i all träning, att föra människor in på rätt spår i allt, att driva ut allt som är orent inuti dem. Det är vad Gud gör i denna tidsålder: ‌Han skapar en grund för sina ord i varje människa; han gör sina ord till varje människas liv och han använder sina ord till att upplysa och vägleda dem inombords i varje ögonblick, och när de inte ger akt på Guds vilja, kommer Guds ord att finnas inuti dem för att förebrå och fostra dem. ‌Dagens ord ska vara människans liv; de förser människan direkt med allt hon behöver, allt du saknar inombords tillhandahålls genom Guds ord, och alla de som accepterar Guds ord blir upplysta genom att äta och dricka hans ord. ‌De ord som Gud ska tala i framtiden vägleder människor i hela universum; i dag talas dessa ord endast i Kina, och de representerar inte de ord som talas över hela universum. Gud talar endast till hela universum när tusenårsriket anländer. ‌Vet att orden som talas av Gud i dag har till syfte att göra människor fullkomliga; de ord som talas av Gud under detta stadium ska sörja för människors behov; de har inte till syfte att ge dig inblick i mysterier eller låta dig få se Guds mirakel. ‌Att han talar på många sätt är i syfte att sörja för människors behov. ‌Tusenårsrikets Tidsålder har ännu inte anlänt; Tusenårsrikets Tidsålder som det talas om är dagen för Guds härlighet. ‌Efter att Jesu verk i Judeen hade avslutats, flyttade Gud sitt verk till Kinas fastland och skapade en annan plan. ‌Han utför en annan del av sitt verk i er, han utför verket att göra människor fullkomliga med ord och han använder ord som både låter människor lida stor smärta och vinna mycket av Guds nåd. ‌Detta stadium av verk kommer att skapa en grupp av övervinnare, och när han har skapat denna grupp av övervinnare, kan de vittna om hans gärningar, de kan leva ut verkligheten, och faktiskt göra honom belåten och vara lojala mot honom till döden, och på detta sätt kommer Gud att bli förhärligad. ‌När Gud har förhärligats, när han har gjort denna grupp av människor fullkomlig, har Tusenårsrikets Tidsålder kommit.

 

Jesus var på jorden under trettiotre och ett halvt år. Han kom för att utföra korsfästelsens verk, och genom korsfästelsen vann Gud en del av sin härlighet. När Gud uppträdde i köttet kunde han vara ödmjuk och dold, och han kunde utstå enormt lidande. Trots att han var Gud själv, uthärdade han ändå varje förödmjukelse och varje smädelse, och han uthärdade mycket smärta när han spikades fast på korset för att fullborda försoningens verk. När detta skede av verket hade avslutats, var det, trots att folk såg att Gud hade vunnit stor härlighet, inte hela hans härlighet; det var bara en del av hans härlighet, som han hade vunnit från Jesus. Trots att Jesus kunde uthärda varje vedermöda, kunde vara ödmjuk och dold, kunde korsfästas för Gud, vann Gud bara en del av sin härlighet, och hans härlighet vanns i Israel. Gud har fortfarande en annan del av sin härlighet: att komma till jorden för att faktiskt verka och göra en grupp människor fullkomlig. Under Jesu skede av verket gjorde han några övernaturliga saker, men detta skede av verket var inte på något sätt endast till för att utföra tecknen och undren. Det var främst till för att visa att Jesus kunde lida och korsfästas för Gud, att Jesus kunde lida enorm smärta eftersom han älskade Gud, och att han fortfarande, trots att Gud övergav honom, var beredd att offra sitt liv för Guds vilja. Efter att Gud hade slutfört sitt verk i Israel och Jesus spikades fast på korset, blev Gud förhärligad, och Gud hade burit vittnesbörd inför Satan. Ni varken känner till eller har sett hur Gud har blivit kött i Kina, så hur kan ni se att Gud har blivit förhärligad? När Gud utför ett stort erövringsverk i er och ni står fast, då är detta stadium av Guds verk framgångsrikt, och det är en del av Guds härlighet. Ni ser bara detta, och ni har ännu inte gjorts fullkomliga av Gud, ni har ännu inte fullständigt gett era hjärtan till Gud. Ni har ännu inte fullständigt sett denna härlighet; ni ser bara att Gud redan har erövrat era hjärtan, att ni aldrig kan lämna honom, och ni kommer att följa Gud till det yttersta slutet, och era hjärtan kommer inte att förändras. Sådan är Guds härlighet. I vad ser ni Guds härlighet? I de effekter hans verk har i människor. Människor ser att Gud är så ljuvlig, de har Gud i sina hjärtan, och är ovilliga att lämna honom, och detta är Guds härlighet. När styrkan hos bröderna och systrarna i kyrkorna uppstår, och de kan älska Gud från sina hjärtan, se den enastående kraften i verket som utförs av Gud, den ojämförliga kraften i hans ord, när de ser att hans ord har auktoritet och att han kan inleda sitt verk i spökstaden på Kinas fastland, när människors hjärtans faller ner inför Gud, fastän de är svaga, och de är villiga att acceptera Guds ord, och när de, fastän de är svaga och olämpliga, kan se att Guds ord är så älskvärda och så värdiga att uppskattas av dem, då är detta Guds härlighet. När dagen kommer då människor gjorts fullkomliga av Gud och kan överlämna sig inför honom och kan lyda Gud fullständigt och lämna sina framtidsutsikter och sitt öde i Guds händer, då kommer den andra delen av Guds härlighet att ha vunnits helt. Det vill säga, när den praktiska Gudens verk har fullbordats helt, då kommer hans verk på Kinas fastland till sitt slut; med andra ord, när de som var förutbestämda och utvalda av Gud har gjorts fullkomliga, kommer Gud att förhärligas. Gud sade att han har fört med sig den andra delen av sin härlighet till Östern, men det är osynligt för blotta ögat. Gud har fört med sig sitt verk till Östern: Han har redan kommit till Östern, och det är Guds härlighet. Trots att hans verk inte har fullbordats ännu, ska det helt säkert åstadkommas i dag eftersom Gud har beslutat sig att verka. Gud har bestämt att han ska fullborda detta verk i Kina, och han har bestämt sig för att göra er fullkomliga. Han erbjuder er därför ingen utväg – han har redan erövrat era hjärtan, och du måste gå vidare vare sig du vill eller inte, och när ni har vunnits av Gud, blir Gud förhärligad. I dag har Gud ännu inte helt förhärligats, eftersom ni ännu inte har gjorts fullkomliga, och trots att era hjärtan har återvänt till Gud, finns det fortfarande många svagheter i ert kött, ni är oförmögna att göra Gud belåten, ni är inte i stånd att vara uppmärksamma på Guds vilja, och det finns många negativa saker som måste rensas bort från er.

 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Stina - Söndag 14 juli 22:55

Kristen sång - ”Endast ärliga personer har en mänsklig likhet” Guds ord får mig att födas på nyttI En gång strävade jag efter rikedom och berömmelse.Mina principer kastades bort.Jag försörjde mig på att ljuga.Mitt samvete var borta,uta...

Av Stina - Fredag 12 juli 16:01

Lovsång - ”Kristi rike är ett varmt hem” Att leva i Guds kärlek gör oss så lyckligaIKristi rike är mitt varma hem, det tillhör hela Guds folk.Kristus vandrar och talar i kyrkan och lever tillsammans med Guds folk.Guds ords dom och tukt...

Av Stina - Torsdag 11 juli 23:19

Kristen lovsång - barndans "De som uppriktigt älskar Gud är alla ärliga människor" I Rena och ärliga som ett oskyldigt barn,ljusa och fulla av ungdomlig vitalitet,är de som änglar som kommer till världen.Utan svek, endast med öppna hjärtan,är de v...

Av Stina - Tisdag 9 juli 14:39

Lovsång - Herren Jesus har återvänt bland människor "Människosonen har trätt fram" barndansFrån världen i öst (öst… öst…)utgår en ljusstråle (ljus… ljus…)som lyser upp hela vägen till väst.Människosonen har stigit ner t...

Av Stina - Måndag 8 juli 23:20

Lovsång - "Guds stora verk har fullbordats" All ära till Gud   Vi som följer Kristus av de sista dagarna vittnar inför hela universum:Guds stora verk har fullbordats. IAllsmäktige Gud har trätt fram i köttet och uttryckt sanningar för att fr...

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5 6 7
8
9
10 11 12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22 23
24
25 26 27 28
29
30
<<< Juni 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Lyda den Allsmäktige Guds ord med Blogkeen
Följ Lyda den Allsmäktige Guds ord med Bloglovin'

Bible

Bible


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se